Siostry Benedyktynki z Wołowa, spadkobierczynie ksień Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa, przez ponad 70 lat przechowywały na klasztornym strychu rulon płócien, który jak się okazało, zawierał portrety ksień ze Lwowa, siostry postanowiły przekazać te portrety Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.
Płótna, w postaci rulonu, trafiły pod opiekuńcze skrzydła pracowni konserwatorskiej Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tutaj pod fachowym okiem głównej konserwatorki p. Jolanty Pollesch, płótna zostały rozwinięte i poddane niezbędnym badaniom i procesowi konserwatorskiemu.
Dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzono niezbędne badania naukowe historyczne i z zakresy historii sztuki, została przeprowadzona kompletna konserwacja 5, z 7 przekazanych portretów. Obrazy otrzymały, odpowiednie do prezentowanego stylu, ramy. Teraz będą chlubą zbiorów Fundacji. Równolegle 2 portrety podobny proces przeszły dzięki dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wiadomością z ostatniej chwili jest informacja, że siostry postanowiły przekazać Fundacji pozostałe 4 portrety, które dotychczas zdobiły ściany klasztoru. Ich stan zachowania jest również bardzo zły i wymagają one podobnego procesu konserwatorskiego jak wcześniej przekazane. O środki na ich konserwację wystąpiliśmy do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W historii zakonu postało 11 portretów kolejnych ksień – aktualnie pod opieką Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich znajduje się komplet wizerunków ksień tego wyjątkowego zgromadzenia, jakim był zakon Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa.
Pierwszym publicznym wystawieniem 7 już zakonserwowanych portretów, będzie wystawa w warszawskim Muzeum Archidiecezjalnym, przewidziana na miesiąc maj tego roku. O wystawie powiadomimy w późniejszym terminie i zaprosimy do oglądania tych wyjątkowych obrazów. Na stałe obrazy będą dostępne w nowej siedzibie Fundacji przy ul. Świętojerskiej 12.

mot

Wirtualny Świat Polskich Ormian