Logo Fund_Dzied_KultFundacja Dziedzictwa Kulturowego, która od 2012 roku zajmuje się ratowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego za granicami Polski, poinformowała, iż rozpoczęto kolejny cykl prac konserwatorskich na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Wraz z ekspertami Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej, Lwowskiej i Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Instytutu Polonika oficjalnie otwarto sezon konserwatorski.
Jednym z 11 przewidzianych do konserwacji obiektów, jest pomnik abpa Grzegorza Michała Szymonowicza. Starania o konserwację tego pomnika trwały wiele lat, ze względu na zniszczenia powojenne, wymaga on wiele wysiłku konserwatorskiego i finansowego. Na fotografii w albumie prof. Stanisława Niciei, pomnik ten ma tablicę utworzoną w latach późniejszych, nie oddaje więc pierwotnego wizerunku.

ABP SzymonowiczZwracamy się z apelem do czytelników – być może w Państwa rodzinnych zbiorach znajdzie się zdjęcie z dawnych lat, z przed ok. 60. XX w. – co umożliwiłoby konserwatorom przywrócenie pomnika i inskrypcji do pierwotnej postaci – z góry dziękujemy za pomoc.

Tak wyglądała inskrypcja oryginalna: Szymonowicz_inskrypcja_oryg
Informacje o abpie Grzegorzu Michale Szymonowiczu na naszych stronach Wiki.Ormianie i w Skarbnicy

Wirtualny Świat Polskich Ormian