Prace konserwatorskie

Fot. Hanna Machaj

Prace konserwatorskie

Fot. Hanna Machaj

Logo NDAPW ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich poddała konserwacji zabezpieczającej archiwalia z Podola. Zostały zabezpieczone i uchronione przed zniszczeniem – konserwację prowadziła konserwatorka papieru – p. Hanna Machaj. Projekt dotyczył 368 kart papierowych, pochodzących z ostatniej ćwierci XVIII w. i pierwszej połowy XIX w. z Podola pod zaborem rosyjskim. Należały one najprawdopodobniej do zbiorów Feliksa Barczewskiego, sędziego granicznego i właściciela majątków ziemskich. Druga część dokumentów, w podobnej objętości, czeka na podobne zabezpieczenie konserwatorskie. Więcej ciekawych informacji na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Wirtualny Świat Polskich Ormian