Miło jest nam powiadomić, że polski Ormianin Antoni Agopszowicz został patronem Fundacji „Instytut Prawa Geologicznego i Górniczego im. prof. Antoniego Agopszowicza” z siedzibą we Wrocławiu. Fundacja jest ekspercką, pozarządową oraz niezależną jednostką prowadzącą badania naukowe, prace badawcze, działalność edukacyjną i popularyzatorską w tematyce prawa geologicznego i górniczego oraz gałęzi pokrewnych. Fundatorzy kontynuują tradycje założonego przez siebie w 2020 roku Studenckiego Koła Naukowego Prawa Górniczego działającego przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fundacja została ustanowiona w 2023 roku.

Więcej o prof. Antonim Agopszowiczu na stronie Fundacji.

Wirtualny Świat Polskich Ormian