Erywań, ARMENIA (25 czerwca 2021 r.) – Biuro Wysokiego Komisarza ds. Diaspory Republiki Armenii z radością informuje, że termin składania wniosków w ramach programu Młodzieżowy Ambasador Diaspory został przedłużony. Termin upływa w poniedziałek, 5 lipca. Dzięki hojnemu wsparciu Jinishian Memorial Foundation, program ma na celu stworzenie dynamicznej sieci ormiańskiej młodzieży, która będzie miała okazję stać się młodzieżowymi reprezentantami ojczyzny w diasporze w swoich społecznościach na całym świecie.

Program skierowany do 25 młodych ludzi z diasporowych społeczności ormiańskich na okres jednego roku,
podczas którego dwa tygodnie zostaną spędzone w Armenii.

Program będzie miał charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny i będzie obejmował różne podróże studyjne i spotkania. Pod koniec dwutygodniowego okresu szkoleniowego w Armenii, młodzież weźmie udział w “Forum Młodzieży”, gdzie wspólnie opracuje dokument dotyczący polityki młodzieżowej, który stworzy ramy dla trwałej współpracy pomiędzy społecznościami diaspory a ojczyzną.

Po powrocie do swoich społeczności, uczestnicy będą zaangażowani w tworzenie treści medialnych dla lokalnych i międzynarodowych mediów oraz planowanie i realizację spotkań i rozmów repatriacyjnych w swoich społecznościach diaspory.

Kandydaci do programu powinni być w wieku 22-35 lat, pochodzenia ormiańskiego, mieszkający w diasporze od co najmniej 5 lat. Ponadto, powinni być aktywnymi i reprezentatywnymi członkami swojej ormiańskiej społeczności w diasporze, posiadać dobre zrozumienie języka ormiańskiego, wykazywać zaangażowanie w przyczynianie się do rozwoju ormiańskich interesów na całym świecie i pracować na rzecz wzmocnienia relacji Armenia-Diaspora. Pożądane jest doświadczenie w produkcji treści medialnych.

Zgłoszenia można składać do dnia 5 lipca 2021 r. do godz. 00:00 czasu erywańskiego.

Aby wypełnić wniosek i uzyskać więcej szczegółowych informacji, należy odwiedzić stronę http://diaspora.gov.am/en/programs/19/DiasporaYouth-Ambassador.

Informacje o Biurze Wysokiego Komisarza do Spraw Diaspory
Kontakty z mediami: Amalya Karapetyan/Hasmik Piliposyan
E-mail: diaspora@gov.am
Strona internetowa: http://diaspora.gov.am/en

Utworzone w 2019 r. w ramach Kancelarii Premiera, Biuro Wysokiego Komisarza ds. Diaspory jest odpowiedzialne za opracowywanie i wdrażanie strategii i polityki w zakresie stosunków Armenia-Diaspora, w tym wspieranie i zachęcanie do repatriacji, zapewnienie płynnej integracji społecznej dla repatriantów oraz mapowanie potencjału diaspory. Biuro składa się z różnorodnego zespołu osób, z których część reprezentuje społeczności diaspory z całego świata. Aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach i programach, odwiedź stronę diaspora.gov.am/pl, śledź nas na mediach społecznościowych @DiasporaGovAm lub napisz do nas na adres diaspora@gov.am.

Wirtualny Świat Polskich Ormian