W siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 25 lutego odbyła się uroczysta promocja publikacji: „Niewiasty z pastorałami. Portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańskich we Lwowie: historia, konteksty, komentarze”.
Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu ważnych gości, m.in. – prof. Antoni Kamiński z Polskiej Akademii Nauk – Akademii Dziedzictwa Kresów, Dorota Janiszewska-Jakubiak – dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „POLONIKA”, ambasadorowie Polski w Armenii – Marianna i Tomasz Knothowie oraz Jadwiga i Jerzy Nowakowscy, ks. prof. Józef Naumowicz, ks. prałat Aleksander Seniuk, przedstawiciele mediów, wielu sympatyków i przyjaciół Fundacji.
Najważniejsi byli jednak goście z Krakowa, prof. Krzysztof Stopka dyrektor – Muzeum UJ Collegium Maius oraz autorzy publikacji prof. Andrzej A. Zięba – dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormian Polskich, Jolanta Pollesch – Główna Konserwatorka Muzeum UJ i Joanna Sławińska historyczka sztuki krakowskiej Collegium Maius. Wśród autorów była też nasza koleżanka Monika Agopsowicz, pozostali – Tomasz Krzyżowski, Marcin Łukasz Majewski i Marek Stasiowski nie mogli dotrzeć na to spotkanie.


Profesor Andrzej Zięba jak zawsze, w niezwykle barwny i ciekawy sposób, przytaczał fakty z historii zakonu benedyktynek ormiańskich. Były w tej opowieści bardzo ważne wydarzenia, ale również ciekawostki z życia zakonu na przestrzenie ponad 200 lat jego istnienia. Były odniesienia do historycznej sytuacji w tych latach, były porównania ze zgromadzeniami łacińskimi, było o znaczeniu klasztornej kapeli benedyktynek, o wadze i wysokim poziomie prowadzonej przez nie szkoły, o życiu towarzyskim – wszystko przekazane w interesującej, żywej opowieści. Następnie prof. Krzysztof Stopka opisał ubiegłoroczną wystawę w Muzeum UJ Collegium Maius na której w ramach festiwalu Cracovia Sacra, prócz kolekcji portretów ksień benedyktynek ormiańskich ze Lwowa, zgromadzono dużo ciekawych eksponatów ukazujący zakon na tle innych zgromadzeń. Na wspaniale przygotowanej wystawie prezentowane były obrazy, dokumenty, eksponaty z wielu klasztorów, które miały związki z lwowskimi benedyktynkami ormiańskimi.
Przybyli goście zaproszeni zostali do zapoznania się z ekspozycją muzealną Skarbnica polskich Ormian – która wzbudziła duże zainteresowanie i uznanie.
Promocję zakończył ormiański poczęstunek przygotowany przez niezawodną Violę Khondkaryan. Sympatyczne spotkanie już w mniejszym gronie przeciągnęło się do późnego wieczora.

mot.

Wirtualny Świat Polskich Ormian