Na warszawskim Krakowskim Przedmieściu, przed kościołem Sióstr Wizytek pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi, kilka dni temu stanęła wystawa planszowa pt: “Dziedzictwo chrześcijańskie w wielokulturowej tożsamości Azerbejdzanu”. Nic by w tym nie było nadzwyczajnego, wystawa starannie przygotowana, ukazująca wiele wątków polskich, jednak budząca wątpliwości co do rzetelności przekazu historycznego. Wprawdzie odnosi się do starożytnych związków z Albanami, ale pomija w tym chrześcijańskim obrazie, bezdyskusyjny udział Ormian. Całkowite pominięcie w tym chrześcijańskim dziedzictwie Ormian, każe przypuszczać, iż organizatorzy wystawy dokonali historycznej manipulacji, chyba celowej, bo trudno tu posądzać o brak wiedzy.

Wirtualny Świat Polskich Ormian