Msza św. w Warszawie ODWOŁANA

15.03.2020 r. godz. 11:00
Kaplica Matki Bożej
ul. Łazienkowska 14

Alleluja – Chrystus Zmartwychwstał

Wszystkim Czytelnikom życzymy spokojnych Świąt Wielkiej Nocy  

Witamy na nowej stronie www.dziedzictwo.ormianie.pl

Szanowni Państwo! Po prawie 13 latach rozstajemy się ze starym wydaniem strony Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Zmiana ta podyktowana jest względami technicznymi. Od 14 lutego 2020 roku zapraszamy na nową z wyglądu stronę, która oczywiście działa pod...

Kalendarz Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich na rok 2020

Podobnie jak w latach ubiegłych, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wydała swój kalendarz. Tegoroczny prezentuje wizerunki i biogramy 13 świętych i błogosławionych, czczonych w Kościołach ormiańskich - katolickim i apostolskim. W kalendarium, oprócz imion...

Uroczystość Epifanii w Warszawie

Drodzy parafianie Parafii Centralnej w Warszawie, zapraszam na uroczystość Epifanii (ormiańskie święto narodzenia i chrztu Jezusa) Msza św. 5 stycznia, godz. 11:00 w Kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej 14 połączona z błogosławieństwem wody świętym krzyżem, św....

Nagroda KLIO dla Ormiańskiej Polski

Na XXVIII Targach Książki Historycznej "Ormiańska Polska" została wyróżniona nagrodą KLIO w kategorii edytorskiej... Na Zamku Królewskim w Warszawie, 28 listopada 2019 r., odbyła się uroczystość otwarcia XXVIII Targów Książki Historycznej oraz wręczenia nagród KLIO....

3. Kongres Archiwów Społecznych przeszedł do historii

3. Kongres Archiwów Społecznych, organizowany przez ośrodek KARTA w Muzeum POLIN, przeszedł do historii. 12 października, obrady tradycyjnie otworzył prezes Ośrodka KARTA, Zbigniew Gluza, tym razem w towarzystwie Katarzyny Grocholi, która odczytała list od dyrektora...

NASZE PUBLIKACJE

Ormiańska Polska

 

Ormiańska Polska 

W 2018 roku Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich wydała drugi z serii, po Ormiańskiej Warszawie z 2012 roku, album Ormiańska Polska. W 2019 roku publikacja otrzymała Nagrodę KLIO w kategorii edytorskiej.

Ormiańska Polska spełnia trwające kilkanaście lat oczekiwanie na publikację pokazującą dzieje Ormian od czasów średniowiecznego Królestwa Polskiego aż po współczesność, poprzez różne aspekty życia tej niewielkiej mniejszości, jakże jednak wpływowej w historii państwa, społeczeństwa i kultury. Nakład poprzedniej publikacji o podobnym charakterze, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, wydanej w 2000 roku przez Księgarnię Akademicką w Krakowie, wyczerpał się bardzo szybko. Obie wiąże osoba autora – Krzysztofa Stopki, do którego dołączył tym razem Andrzej A. Zięba. Wszechstronna wiedza obu tych wybitnych badaczy, ich wyczucie procesów zachodzących wewnątrz ormiańskich społeczności w Polsce i w ich relacjach ze światem zewnętrznym, przystępny i wciągający styl oraz ciężka praca dały wspaniały efekt. Ormiańską Polskę czyta się jednym tchem i z wielkim zainteresowaniem. Główny nurt książki przeplatany jest „kapsułami” wprowadzającymi zagadnienia pokazane z bliska, czasami przekrojowe, gdzie indziej tyczące konkretnych miejsc i postaci – zawsze ciekawe.

Publikacja ukazała się dzięki dotacjom: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego i Miasta Zamościa.

W Ormiańską Polskę można się zaopatrzyć pisząc na adres: album@ormianie.pl

Msza święta Kościoła ormiańskokatolickiego

W 2019 roku ukazał się nowy, poprawiony przez Jakuba Kopczyńskiego, MSZALIK mszy św. ormiańskokatolickiej w transkrypcji z alfabetu ormiańskiego na łaciński i w tłumaczeniu na język polski.

Sfinansowano z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Mszalik można pobrać jako plik .pdf ze strony www.ordynariat.ormianie.pl .

Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz. Wybitny polski kapłan, kaznodzieja i mąż stanu

W 2019 roku nakładem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich ukazało się III wydanie publikacji Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz. Wybitny polski kapłan, kaznodzieja i mąż stanu, bogato ilustrowana broszura, na którą składają się popularnonaukowe teksty poświęcone postaci Arcybiskupa, jego homiletyce oraz Kościołowi ormiańskiemu i dziejom polskich Ormian. Towarzyszy tej publikacji płyta CD z oryginalnymi nagraniami kazań głoszonych przez Arcybiskupa w 1938 r. oraz nagranie "Kazania sejmowego" w rekonstrukcji Macieja Rayzachera, wygłoszonego przez abpa Józefa Teodorowicza w 1919 roku. Wznowiona publikacja została udostępniona w związku z odsłanianiem tablicy poświęconej abp. Teodorowiczowi w katedrze warszawskiej, 9 lutego 2019 roku.

Publikacja ukazała się dzięki dotacjom: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Poczty Polskiej.

Można się w nią zaopatrzyć pisząc na adres: fundacja@ormianie.pl

Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564–1608 w języku ormiańsko-kipczackim w opracowaniu prof. Edwarda Tryjarskiego

Jest to tom obejmujący okres wcześniejszy w stosunku do wydanego w 2010 roku tomu dla lat 1625–1630. Publikacja z 2017 roku jest pierwszym tomem z serii Pomniki dziejowe Ormian polskich przygotowywanych pod kierunkiem prof. Krzysztofa Stopki w ramach Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Publikacja jest w formie pliku .pdf na stronie bilblioteki POLONA 

U podnoża Owidiusza. Rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem

Książka Zbigniewa Manugiewicza i Jerzego Tustanowskiego ukazuje najpierw wieloetniczną wspólnotę kucką. Jej rodzenie się od średniowiecza począwszy. Współistnienie przez kolejne wieki – nie obok siebie, ale razem, choć czasem trudne, burzliwe – Rusinów, Ormian, Polaków, Żydów, Niemców, prawosławnych, katolików trojga obrządków, wyznawców judaizmu, protestantów. Autorzy, wykorzystując dane w języku polskim, jidysz i ukraińskim, pokazują, jak najpierw poznawały się, a następnie przenikały kultury, w kontakcie i w konflikcie, i jak wytworzył się z nich jeden organizm społeczny, złączony silnymi więzami. W wypadku chrześcijan – rodzinnymi, wskutek małżeństw, w wypadku wszystkich wraz z Żydami – sąsiedzkimi, ekonomicznymi, obywatelskimi, a z wolna też językowymi.
Nie była celem autorów jeszcze jedna historyczna synteza pewnego regionu dawnych kresów Rzeczypospolitej. Postanowili naszą uwagę skoncentrować na szczególnym momencie tamtej historii, finalnym, na wydarzeniach z lat 1941–1945. Dzięki wykorzystaniu wspomnień kutczan, zderzonych z przekazem dokumentów urzędowych (przede wszystkim księgą metrykalną zgonów parafii rzymskokatolickiej), opowiadają czarną część pamięci Kut, dramat masowego mordu (fragment przedmowy autorstwa Andrzeja A. Zięby).

Publikacja ukazała się nakładem Księgarni Akademickiej w Krakowie w 2017 roku i była dofinansowana przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Można ją nabyć w Księgarni Akademickiej lub pisząc pod adres: album@ormianie.pl

Węgrzy, Szkoci i Ormianie

W 2017 roku ukazała się publikacja Marcina Łukasza Majewskiego Węgrzy, Szkoci i Ormianie. Studia nad składem etnicznym mieszkańców Piotrkowa przyjętych do prawa miejskiego w okresie staropolskim. Jak pisał recenzent, dr hab. Andrzej A. Zięba: Praca ma wiele zalet i dowodzi znakomitego opanowania warsztatu historycznego przez jej autora. Dzięki systematycznej i bardzo szerokiej kwerendzie w ocalonej z zawieruch dziejowych dokumentacji źródłowej, nabiera żeglownej wartości. Jest ważnym głosem w historiografii miasta oraz stosunków etnicznych w społeczeństwie przedrozbiorowej Polski. Zarówno wnosi ogrom nowych danych, jak też weryfikuje wiele twierdzeń błędnych lub niewystarczająco do tej pory uzasadnionych, jakie spotykamy w literaturze na ten temat. Całkowicie zgadzam się z opinią autora, że „rzeczą niezwykle istotną” jest „poza wprowadzeniem nieznanych wątków z historii Piotrkowa do obiegu naukowego, także spopularyzowanie tej wiedzy wśród zainteresowanych dziejami miasta piotrkowian”. Mam nadzieję, że publikacja książki Marcina Łukasza Majewskiego obu tym celom wielce się przysłuży.

Książka wydana została przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Notatka o autorze: MARCIN ŁUKASZ MAJEWSKI (ur. 1988 w Piotrkowie Trybunalskim), historyk, współpracownik naukowy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Zajmuje się problematyką etniczną na ziemiach polskich od czasów nowożytnych do XX wieku oraz historią Piotrkowa Trybunalskiego. Laureat Nagrody KLIO w kategorii autorskiej za książkę Wołyń: komunizm, nacjonalizm, terroryzm. Wojewoda wołyński wobec ukraińskich organizacji terrorystycznych na Wołyniu 1928-1938. Autor kilkunastu artykułów m.in. „Zapomniana mniejszość: Ormianie w Piotrkowie Trybunalskim w XVII i XVIII wieku”, „Kupcy ormiańscy w mieście staropolskim na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego”, „Ukraińska emigracja polityczna w powiecie piotrkowskim 1920-1939”, „Rozwój i działalność UNDO w województwie wołyńskim w latach 1928-1938”.

Publikację można otrzymać bezpłatnie w Centrum Edukacji Browarniczej w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Szewska 2) oraz w księgarni przy Rynku Trybunalskim 2. Osoby spoza Piotrkowa zainteresowane niniejszą publikacją, mogą ją otrzymać drogą pocztową opłacając koszty wysyłki; proszę pisać w tej sprawie na adres: marmaj54@wp.pl.

Ormianie polscy w opisach i obrazach

Ormianie w Polsce mieszkają już siódme stulecie. Sprowadzeni po raz pierwszy w połowie wieku XIV przez wielkiego króla Kazimierza, ostatniego z dynastii piastowskiej, napływają po dziś dzień. Choć w ciągu tego czasu zmieniały się losy i granice Polski, wątek ormiański wciąż wplatał się w jej dzieje, przydając im nieco z barw Orientu. Orientalizacja kultury staropolskiej to była ich, można rzec górnolotnie, misja historyczna.
Mała liczebnie populacja, mimo ciągłego napływu nowych przybyszy nigdy nie przekraczająca kilku tysięcy osób, odznaczała się wielką dynamiką ekonomiczną i społeczną. W zależności od epoki działali Ormianie na rozmaitych polach, bynajmniej nie tylko w handlu. W dobie staropolskiej byli też rolnikami, rzemieślnikami, żołnierzami, tłumaczami, agentami dyplomatycznymi, w wieku XIX – inteligentami, ziemianami. Wnieśli swój wkład w życie intelektualne, artystyczne i literackie Polski (ze Słowa wstępnego Andrzeja A. Zięby).

Wyboru tekstów do publikacji dokonali Andrzej A. Zięba i Krzysztof Stopka; koncepcja graficzna, projekt okładki i skład - Monika Zołoteńka.

Publikację w 2017 roku wydała Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ormianie Polscy. Kultura i dziedzictwo

Dziękujemy dr. hab. Andrzejowi A. Ziębie za wydanie publikacji Ormianie polscy. Kultura i dziedzictwo. Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Książka nie ukazałaby się, gdyby nie inicjatywa jej wydania, społeczna praca nad m.in. zebraniem materiałów, ich redakcją, przygotowaniem do druku, które są dziełem właśnie Andrzeja A. Zięby - jej redaktora. Publikacja ukazała się na dziesięciolecie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, w 2016 roku - jako księga jubileuszowa. Składa się z trzech części:I Dziesięciolecie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich: Edward Mier-Jędrzejowicz, List gratulacyjny; Armen Artwich, Przeszłość Ormian polskich w zbiorach i działaniach Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich; II Stare ojczyzny Ormian polskich: Tatewik E. Sargsjan, Z historii Ormian na Krymie; Hripsime Mamikonyan, Armenia i Ormianie pod panowaniem Imperium Osmańskiego w XVII wieku; III Ormianie w dziejach Polski: Krzysztof Stopka, Polskie epizody biografii Augustyna Badżenca, katolickiego arcybiskupa Nachiczewanu; Andrzej A. Zięba, Daniel Zarugowicz: tragiczna kariera kamienieckiego Ormianina; Edward Tryjarski, Ocalone fragmenty glosariusza ormiańsko-kipczackiego ze Stanisławowa; Piruz Mnatsakanyan, O „Diariuszu przygody naszej w kraju Lehów w roku Pańskim 1704” oraz o jego autorze; Monika Agopsowicz, Pobór rekruta z nacji ormiańskiej w Stanisławowie na wojnę francusko-austriacką w 1794 roku; Magdalena Bernacka, Inżynier Karol Głuchowski: zapomniany malarz z Kołomyi; Tomasz Krzyżowski, Inwentarz katedry ormiańskiej i probostwa we Lwowie z 1880 roku. Artykuły, przygotowanie także społecznie przez autorów, są przedstawione na końcu publikacji w angielskich streszczeniach. Do publikacji dołączony jest indeks osób. Recenzentami książki są: prof. dr hab. Krzysztof Stopka i dr Elżbieta Orman. Projekt graficzny, skład i łamanie przygotowała niemal wyłącznie społecznie Monika Sutryk. Publikację, liczącą 276 stron, wydała Księgarnia Akademicka i Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Publikacja dofinansowana została ze środków Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ormianie na ziemiach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego od wieku XVI do XVIII

Literatura na temat dziejów Ormian w dawnej Polsce jest relatywnie obszerna, a jej zasób uległ szczególnemu poszerzeniu w ostatnich latach. Jednak nigdy dotąd nie ujęto rozproszonej wiedzy o dawnych koloniach ormiańskich, ich rozmieszczeniu geograficznym, historii i wytworach kultury materialnej w formę... kartograficzną! Tę lukę zapełnia mapa "Ormianie na ziemiach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego od wieku XVI do XVIII", która ukazała się nakładem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz Fundacji Rozwoju i Wsparcia Badań Armenistycznych "ANIW" z Białorusi. W artystycznej formie zebrano setki informacji: o miejscowościach związanych z historią Ormian polskich (gdzie istniały samorządowe gminy ormiańskie, społeczności ormiańskie bez praw samorządu lub w których Ormianie żyli w rozproszeniu), o sakralnych budowlach ormiańskich (zarówno niezachowanych, jak też zachowanych i wciąż użytkowanych przez Ormian, nieużytkowanych lub użytkowanych przez inne wyznania), o cmentarzach z grobami Ormian, o miejscach kopiowania rękopisów ormiańskich, o szkołach i drukarniach ormiańskich, o innych ormiańskich budowlach użytku publicznego i prywatnego, o kamienicach zbudowanych lub będących w posiadaniu rodzin ormiańskich, o fortyfikacjach wzniesionych przez Ormian, o bractwach i bankach pobożnych, o manufakturach i warsztatach ormiańskich i wiele innych. Mapę wzbogacają odniesienia do współczesnych instytucji, budowli, chaczkarów i wspólnot ormiańskich, a także informacje o instytucjach przechowujących współcześnie ormiańskie obiekty sztuki lub materiały dotyczące dziejów Ormian. Kolejnym cennym dodatkiem jest sześć ręcznie rysowanych map przedstawiających centrum starego miasta: Zamościa, Kamieńca, Jazłowca, Lwowa, Warszawy i Krakowa, z zaznaczonymi miejscami związanymi z ormiańskimi mieszkańcami tych miast. W celu dotarcia do odbiorców nie tylko w Polsce, ale również w państwach na terytorium których rozciągało się niegdyś Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie oraz w Armenii, mapę wydano w dwóch wersjach językowych: polskiej i rosyjskiej. Informacje, które posłużyły do opracowania mapy zostały zebrane w wyniku badań naukowych przeprowadzonych przez dra hab. Andrzeja A. Ziębę z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w toku badań terenowych zrealizowanych przez Armena Checzojana i dra Rubena Atojana z Fundacji Rozwoju i Wsparcia Badań Armenistycznych "ANIW". Konsultantem naukowym był prof. dr hab. Krzysztof Stopka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie kartograficzne należało do dra Rubena Atojana, przy współpracy Larysy Atojan i Anny German. Panorama ukazał się dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 roku.

Wartanidzi Tom II

Dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy pierwszego tomu powieści historycznej Wartanidzi Derenika Demircziana, wydanej staraniem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich przez Wydawnictwo Akademickie w Krakowie. Publikacja długo oczekiwanego drugiego tomu, który ukazał się w 2016 roku, została sfinansowana przez Fundację Calouste’a Gubenkiana z Lizbony i Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Egzemplarze II tomu są dostępne w: hurtowni Motyle Książkowe Również – za pośrednictwem Fundacji, na spotkaniach lub po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie – tel. 22 243 18 42 lub fundacja@ormianie.pl (nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej). 

Wartanidzi Tom I

Nakładem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz Księgarni Akademickiej ukazał się w 2014 roku pierwszy polski przekład słynnej ormiańskiej powieści historycznej Derenika Demircziana, której oryginalny tytuł brzmi Wartanank, a która cieszy się wśród Ormian rangą epopei narodowej. Ze wstępu: Dwutomowa powieść Derenika Demircziana pt. „Wartanidzi” przedstawia rozległą panoramę społeczeństwa starożytnej Armenii w połowie V wieku: od znanych z historii pisanej bohaterskich przywódców powstania antyperskiego z lat 450–451 z Wartanem Mamikonianem na czele po postaci chłopów zaangażowanych w walkę o zachowanie godności i narodowej. „Wartanidzi” nie są książką, która jednostronnie i banalnie gloryfikuje „świetlaną” postać bohatera narodowego Armenii. Wartan Mamikonian przez jakiś czas był apostatą: formalnie wyparł się chrześcijaństwa, przyjmując na krótko zaratusztrianizm. Autor subtelnie ukazuje jego dramatyczne przeżycia w całej ich złożoności. Przekład z wydania rosyjskiego jest dziełem dra Stanisława Ulaszka, zaś konsultacji armenistycznej dokonał prof. Andrzej Pisowicz. 

Książka do kupienia na stronie www.motyleksiazkowe.pl

Z przeszłości Armenii

Nakładem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w 2014 roku ukazała się kolejna niezwykła publikacja. Z przeszłości Armenii - bo taki nosi tytuł - to zbiór ormiańskich legend, baśni i opowieści autorstwa cenionego ormiańskiego geografa, etnologa, językoznawcy i historyka - Stepana Lisicjana (1865-1947). Książka ukazała się w przekładzie na język polski, którego dokonał armenista, prof. Andrzej Pisowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. On też opatrzył zbiór licznymi przypisami, które wzbogacają wiedzę czytelnika o kulturze, historii i języku Ormian. Autorem ilustracji jest Tigran Vardikyan - ceniony ormiański artysta-rysownik mieszkający w Polsce. Całość stanowi pierwsze takie w polskiej literaturze kompendium wiedzy o tradycjach kultury ormiańskiej. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy interesują się Armenią i Ormianami. Książka jest już dostępna na stronie księgarni internetowej Motyle Książkowe .

Publikację dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tydzień pamięci o ormiańskim arcybiskupie i polskim patriocie Józefie Teodorowiczu

W ramach organizowanego przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w 2013 roku "Tygodnia pamięci o ormiańskim arcybiskupie i polskim patriocie Józefie Teodorowiczu" (więcej na stronie www.skarbnica.ormianie.pl ) wydana została we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie publikacja o tym samym tytule. Poza "Słowem wstępnym" zawiera ona kalendarium z życia abpa Józefa Teodorowicza, treść jego kazania wygłoszonego 9 lutego 1919 roku, a także program Tygodnia, słowo Katolikosa Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików i abstrakty referatów wygłoszonych na konferencji naukowej w UPJPII.

Tydzień pamięci wraz z publikacją dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra".

 

Ormiańska Warszawa

Album Ormiańska Warszawa, wydany w 2012 roku, jest pełną treści, pięknie wydaną publikacją, na której ponad 200 stronach autorzy - Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba. Armen Artwich i Monika Agopsowicz - przedstawili ciekawe, także mało znane fakty z życia Ormian i Polaków ormiańskiego pochodzenia mieszkających od XVII wieku w Warszawie i na Mazowszu. Do albumu dołączone są: płyta "Tryptyk ormiański" zawierająca fragmenty trzech utworów w wykonaniu chóru "Gaudium" i solisty Bogdana Makala z Wrocławia, pod batutą Alana Urbanka oraz dwa plany: Starej Warszawy i Powązek z zaznaczonymi wybranym miejscami, związanymi z Ormianami z Warszawy i Mazowsza. 

Publikację wydała Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich dzięki dotacjom: Fundacji Teresy Sahakian, m.st. Warszawy i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ormiańska Warszawa otrzymała kilka nagród: Nagrodę Historyczną KLIO (pierwsze miejsce w kategorii varsavianum), nagrodę w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej (pierwsze miejsce) i nagrodę Złotego Gryfa za najlepiej wykonany pod względem edytorskim "Produkt poligraficzny wielobarwny w oprawie złożonej."

 Nakład Ormiańskiej Warszawy jest wyczerpany, ale publikacja jest dostępna jako plik .pdf na stronie www.archiwum.ormianie.pl .

Wirtualny Świat Polskich Ormian