Rafał Lemkin24 czerwca obchodzimy 121 rocznicę urodzin Rafała Lemkina, wybitnego polskiego i amerykańskiego prawnika, adwokata pochodzenia żydowskiego, który stworzył pojęcie ludobójstwa. Wykształcony i przez kilka lat związany był pracą naukową z lwowskim Uniwersytetem im. Jana Kazimierza.
Był autorem projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, podpisanej 9 grudnia 1948, nazywanej „Konwencją Lemkina”. Przedstawił nowy typ zbrodni przeciwko ludzkości, tworząc termin „genocidium” (ludobójstwo), za pierwsze w XX wieku uznano ludobójstwo Ormian przez państwo osmańskie. Stworzył definicje i postulował o uregulowanie na forum międzynarodowym karania zbrodni wandalizmu, barbarzyństwa, świadomego spowodowania katastrof i innych czynów przeciwko ludzkości.
Urodził się 24 czerwca 1900 roku w Bezwodne, obecnie Białoruś, zmarł 28 sierpnia 1959 r. w Nowym Jorku.Rafał Lemkin_tablica

24 czerwca, przedstawiciele środowiska polskich Ormian, przedstawiciele ormiańskich organizacji na czele z ambasadorem Republiki Armenii w Polsce Samvelem Mkrtchianem, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Rafała Lemkina, przy ul. Kredytowej 6, modlitwę odmówił ks. Archimandryta Taron Ghulikyan.

18 czerwca 2018 odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Rafała Lemkina w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych
na Muranowie pomiędzy ulicami Dzielną i Pawią w pobliżu kościoła kościoła św. Augustyna.
Biogram w Wikipedii.

Wirtualny Świat Polskich Ormian