To co od 13 dni rozgrywa się się za wschodnią granicą Polski, napawa grozą
a zarazem współczuciem dla losu naszych wschodnich sąsiadów.

Wszyscy pomagamy na miarę swoich możliwości. Jednak nie tylko ludzie potrzebują pomocy, tego zabezpieczenia wymagają najcenniejsze zabytki, dziedzictwo kulturowe Ukrainy, ale również i nasze, Polskie. Wschodnia Ukraina została zrównana z ziemią, dlatego na jej zachodnich krańcach trwa walka o zabezpieczenie i ratowanie najcenniejszych zabytków. Lwowscy konserwatorzy zabytków zdemontowali m.in. drewnianą kaplicę zwaną „Golgotą”, znajdującą się na dziedzińcu Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Sama figura Chrystusa, najstarszy jej elementem, która może pochodzić z XV wieku, została wyniesiona, ze względów bezpieczeństwa, do specjalnego schronu przeciwlotniczego. Po raz ostatni była chroniona podczas ll wojny światowej. Decyzję o ochronie zabytków przed działaniami wojennymi podjęła Rada Miejska Lwowa. Podobnie zabezpieczane są inne zabytki i bezcenne archiwa na terenie Lwowa.
Te działania wymagają odpowiednich środków finansowych, dlatego Urzędy konserwatorskie wielu polskich miast z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego, która koordynuje działania, podjęli wysiłek pomocy dla tej akcji ratowania zabytków.
Wszyscy, którzy czują się w obowiązku wspomóc tę akcję, mogą to uczynić zasilając specjalny fundusz utworzony na ten cel.
https://www.dziedzictwo.org/aktualnosci/zbiorka-na-zabezpieczenie-przeciwpozarowe-zabytkow-ukrainy/https://zrzutka.pl/sg67k8

Podobne działania podjęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, który pomaga ratować zabytki w Ukrainie wschodniej.

Wirtualny Świat Polskich Ormian