24 kwietnia jak co roku, społeczność ormiańska na całym świecie, obchodzi 107. rocznicę ludobójstwa na narodzie ormiańskim, dokonanego przez Imperium Osmańskie w czasie I wojny światowej w latach 1915-1917. Rozkaz masowych wysiedleń i mordów na Ormianach zapadł 24 kwietnia 1915 roku, szacuje się, że w tym haniebnym procederze, życie straciło nawet 1 500 000 Ormian.

Turecka rzeź na Ormianach, była pierwszą w XX wieku, eksterminacją narodu nazwaną ludobójstwem. Tę definicję stworzył Rafał Lemkin, polski i amerykański prawnik pochodzenia żydowskiego, twórca pojęcia „ludobójstwo” i projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, podpisanej 9 grudnia 1948, nazywanej „Konwencją Lemkina”.

Uroczystość upamiętnienia w Warszawie pod Chaczkarem na Skwerze Ormiańskim na Sadybie,
24 kwietnia o godz. 10:00.

Wirtualny Świat Polskich Ormian