Nie po raz pierwszy przypominamy ormiańską rodzinę Kiebebczych mieszkającą przed laty w Kielcach.
Wcześniej: https://dziedzictwo.ormianie.pl/rodzina-kebabczy-w-strefie-weekendowej-radia-kielce/

Podajemy kolejne ciekawe fakty: historyk z Kielc, dr Paweł Grzesik dzięki książce Teresy i Zdzisława Sabatów “Cmentarze i groby prawosławne w województwie świętokrzyskim”, wydanej w Kielcach w 2020 roku, odszukał groby rodziny Kiebabczych na Cmentarzu Komunalnym w Kielcach.

…Groby Anny i Dzerona są naprzeciw Ueronia i Niny. Wszystkie inskrypcje na nagrobkach są w języku rosyjskim, pisane cyrylicą, czytelne. Miejsce było bardzo zaniedbane, całe pokryte połamanymi gałęziami. Kamienny krzyż z nagrobka Dzerona odnalazłem leżący przed nagrobkiem, przykryty liśćmi. …Uznałem, że należy tę kwaterę wysprzątać, a nagrobki poddać renowacji. Tym bardziej, że ta ormiańska rodzina zapisała się w historii Kielc i są to jedyne znane mi nagrobki Ormian w Kielcach z przełomu XIX i XX wieku. Powiadomiłem Lindę Hitchcock w Stanach Zjednoczonych, jedyną prawnuczkę Marii Kiebabczy, która wzruszyła się odnalezieniem tych nagrobków. Nawiązałem również kontakt z Dariuszem Toborkiem, kierownikiem Cmentarzy Komunalnych w Kielcach, który potwierdził, że kwatera, gdzie są nagrobki Kiebabczych znajduje się w tej części dawnego Cmentarza prawosławnego, która obecnie należy do Cmentarza Komunalnego (dawny obszar Cmentarza prawosławnego został podzielony na dwa cmentarze – prawosławny i komunalny). Pan Toborek podszedł do sprawy z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dzięki pracownikom Cmentarza Komunalnego miejsce z nagrobkami Kiebabczych zostało oczyszczone i wygrabione – pisze Paweł Grzesik
Nawiązał on również kontakt ze Stanisławem Szrekiem, prezesem Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, które to stowarzyszenie organizuje kwesty na cmentarzach i prowadzi renowacje starych nagrobków. Pan Szrek, który wizytował groby Kiebabczych, obiecał, że renowacja tych nagrobków zostanie wpisana do planu Stowarzyszenia na ten rok.
Zenon Bogosowicz Kiebabczy (1849-02.06.1915) – Dzeron, ojciec Marii.
Anna Ivanovna Kiebabczy (1853-1911) – żona Dzerona, matka Marii.
Ueroń Kiebabczy (-25.03.1887) – jednoroczny syn Dzerona.
Nina Stapanova (-26.08.1902) – córka Marii Kiebabczy (z akt archiwalnych wynika, że urodzona w 1901 roku).
Dzięki działaniom dr. Pawła Grzesika, ostatnie ślady ormiańskiej rodziny Kiebabczych w Kielcach zostaną uratowane, za co bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ratowanie tych pamiątek.
Zamieszczamy kilka zdjęć przed i po uporządkowaniu terenu.

Fot. Nagrobki przed i po uporządkowaniu. Fot. Paweł Grzesik

Wirtualny Świat Polskich Ormian