Muzeum Historii Polski zapoczątkowuje projekt „Rodziny rozdzielone przez historię”, który dotyczyć może wielu rodzin polskich Ormian. Jego celem jest pokazanie poprzez losy rodzin, które zostały rozdzielone na skutek wydarzeń historycznych dzieje Polski w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat (wojna, przesiedlenia, wywózki, prześladowania polityczne) i vice versa – jak dramatyczne dzieje Polski wpłynęły na losy i często dramaty ludzkie.
Na podstawie zebranych opowieści rozdzielonych rodzin Muzeum zorganizuje wystawę, na której zostaną opowiedziane losy indywidualnych rodzin; przedstawione zostaną fotografie, listy, dokumenty i pamiątki. Za pomocą tego projektu chcemy zbudować pomost między przeszłością  i przyszłością –  zachować pamięć o doświadczeniach rodzin i ich członków, a wśród młodych ludzi obudzić zainteresowanie historią i zbudować związek emocjonalny z przeszłością.
Wirtualny Świat Polskich Ormian