SEMINARIUM w OBKOP
Uprzejmie zapraszamy na kolejne seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce.
Zapowiadany na październik gość z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku,
dr Łukasz Trzeciak
p.o. kierownika Katedry Filologii Polskiej w tamtejszym Instytucie Filologii, wystąpi u nas
24 listopada (piątek) 2023 roku o godz. 14.30
Temat seminarium brzmi:
„Antroponimia polskich Ormian (stan i perspektywy badań)”
Zapraszamy do sali 224 w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (wejście od ul. św. Jana 22, piętro drugie)
lub online (link przesyła dr Franciszek Wasyl franciszek.wasyl@gmail.com).

Wirtualny Świat Polskich Ormian