Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce zaprasza na kolejne seminarium, którego gościem będzie pani Hanna Kopczyńska-Kłos z Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie. Przedstawi ona swoje refleksje na temat badań genealogicznych nad Ormianami polskimi, doświadczenia własne w tej dziedzinie, a także postulowane na ich podstawie propozycje badawcze. Jak zwykle, po wystąpieniu głównym, zapraszamy do dyskusji.

W seminarium można uczestniczyć osobiście (liczba osób limitowana, wymagana jest wcześniejsza zgoda organizatorów) lub on-line. Osoby chętne do uczestnictwa on-line proszone są o zgłoszenia na adres: franciszek.wasyl@gmail.com

Seminarium rozpocznie się o godzinie 14, w dniu 21 stycznia 2022 roku, w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (wejście od strony ul. Sławkowskiej 17 lub św. Jana 22, drugie piętro, pokój 224).

dr hab. Andrzej A. Zięba, dyrektor OBKOP

Wirtualny Świat Polskich Ormian