Przypominamy o seminarium naukowym, przygotowanym przez  dr. Franciszka Wasyla
Rynek matrymonialny wśród Ormian polskich.

9 listopada, godz 14:00

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian