Drodzy Państwo przypominamy,
SKARBNICA POLSKICH ORMIAN, ekspozycja muzealna
Fundacji Kultury i Dziedzictwa Polskich Ormian przy ul. Świętojerskiej 12,
zaprasza w każdą sobotę w godz. 14:00 – 17:00.

Wirtualny Świat Polskich Ormian