10 czerwca w siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich zebrali się studenci Koła Naukowego Geopolityki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby wysłuchać ciekawej prelekcji Jerzego Marka Nowakowskiego – historyka, dziennikarza, publicysty, polityka, b. ambasadora m.in. w Armenii. Wybór miejsca spotkania i prelegenta nie był przypadkiem, tematem spotkania była Armenia, jej sytuacja polityczna, relacje z ościennymi krajami i oczywiście wojna w Górnym Karabachu. Niezwykle interesująca prelekcja oraz komentarze i odpowiedzi na pytania zadawane przez opiekunkę koła dr Katarzynę Cichos i studentów, wypełniły ponad godzinne spotkanie.

mot.

Wirtualny Świat Polskich Ormian