Szanowni Państwo,
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne wspólnie z Kołem Zainteresowania Kulturą Ormian przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego uprzejmie zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w odbędzie się w dniu 25 lutego 2008 (poniedziałek), o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum Etnograficznego przy placu Wolnica 1 w Krakowie.
W programie przewidziana jest relacja z koncertu, który odbył się w Obornikach Śląskich w dniu 25 XI 2007, w kościele św.św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego. Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” wykonał Liturgię Polskich Ormian w opracowaniu Stanisława Śmiełowskiego. Dyrygował Alan Urbanek. Partie solowe śpiewał Bogdan Makal. Koncert zarejestrowany na płycie DVD zostanie pokazany Państwu.
Nasze Towarzystwo przygotowuje się do wydania w tym roku bogato ilustrowanego zdjęciami kolorowymi albumu zawierającego życiorysy niektórych przedstawicieli znanych rodów ormiańskich. Przewiduje się zamieszczenie około 30 biogramów Ormian wywodzących się po mieczu lub kądzieli. Wybór przedstawicieli należał do Autorki albumu Erny Kierkorowicz Szewczyk, która włożyła w jego opracowanie bardzo dużo wysiłku. Przygotowana publikacja została zrecenzowana przez prof. Andrzeja Pisowicza, który uznał ją za godną wydania. Szacunkowy koszt przygotowania albumu do druku i sam druk będzie wynosić około 17 tysięcy złotych. Towarzystwo nie dysponuje takimi środkami finansowymi. W tej sytuacji zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w dofinansowaniu naszych zamierzeń. Każda otrzymana pomoc od Państwa będzie bardzo cenna. Szczegółowe rozliczenie zadania przedstawimy po wydrukowaniu książki.
Bardzo prosimy o uregulowanie składek członkowskich bieżących i zaległych. Składka członkowska wynosi 20 zł/rok.
Wszelkich wpłat można dokonać na zebraniu lub na rachunek bankowy.
Nasz numer konta to: 70 1500 1142 1211 4006 9048 0000 w Kredyt Banku S.A. I Oddział Kraków z dopiskiem: składka członkowska lub darowizna na cele statutowe, lub album ormiański.
Z wyrazami szacunku,
Adam Terlecki, Prezes OTK, Kraków 11 lutego 2008

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian