Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce
zaprasza do Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w środę
14 czerwca 2023 roku, na godz. 17.45 do sali 40
przy ul. Grodzkiej 53, na spotkanie z dr. Paolo Lucca
z Università Ca’ Foscari Venezia
wygłosi on w Krakowie odczyt
pt. „Magic in the Armenian tradition: polemics and practices”.

Przedstawi w nim stanowisko Kościoła ormiańskiego wobec magii na podstawie świadectw kanonicznych i wypowiedzi autorów kościelnych z późnej starożytności i średniowiecza. Następnie, charakteryzując średniowieczne i nowożytne hamaiły (zwoje – amulety), omówi ormiańskie praktyki magiczne i porówna je z bizantyjską tradycją magiczną.

Wirtualny Świat Polskich Ormian