Inwentarz spuścizny arcybiskupa Józefa T. Teodorowicza z zasobów Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, jest udostępniony w portalu https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

Wirtualny Świat Polskich Ormian