W podkarpackich Nowinach_24 ukazała się informacja o decyzji lokalnych władz Leska, a dot. remontu budynku który w minionych wiekach był świątynią lokalnych Ormian.
Wprawdzie brak dokumentów świadczących o pobycie Ormian w okolicach Leska, jednak miejscowa tradycja ustna, przekazywana z pokolenia na pokolenie, mówiła o istnieniu w poprzednich wiekach kolonii ormiańskiej oraz jej świątyni. Ormianie specjalizowali się w złotnictwie, tkactwie, hafciarstwie, wyrobach biżuterii, broni, uprzęży itp., a te dziedziny w Lesku istniały i rozwijały się w Polsce przedrozbiorowej.
Dom przy tzw. Plantach jest datowany na XVII-XVIII wiek (potem został przebudowany). Piętro zajmowała świątynia, na zewnątrz od strony podwórza zachowały się fragmenty starego frontu, charakterystycznego dla ormiańskiego budownictwa sakralnego. Na terenie zabudowań odnajdywane były różne stare przedmioty, a także starodruki. Między innymi został odnaleziony ormiański krzyż.

Więcej informacji i zdjęcia ze aktualnego stanu budynku na stronie: Nowiny_24

Wirtualny Świat Polskich Ormian