Kilka pasteli Teodora Axentowicza znajduje się w galerii malarstwa założonej przez Edwarda Aleksandra Raczyńskiegi i jego żonę, Różę z Potockich, w ich rezydencji w Rogalinie. Z 500 dzieł sztuki zachowało się około 300 z przedwojennej kolekcji. W opisie galerii na stronie Muzeum Pałacu w Rogalinie czytamy: “Charakterystyczny dla XIX w. jest sposób aranżacji, polegający na wieszaniu obrazów w dwóch, trzech, a nawet czterech rzędach. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi dziełami oraz salami wskazują, iż jedną z zasadniczych przesłanek tej koncepcji było ukazanie różnorodności sztuki przełomu wieków, ze szczególnym zaakcentowaniem rozkwitającego w tym czasie malarstwa polskiego. Można je oglądać zarówno w hallu wejściowym z dużą grupą realistycznych prac polskich monachijczyków, jak i w ostatniej, największej sali, zdominowanej nie tylko przez Dziewicę Orleańską, ale też najbardziej znane, symboliczne płótna Jacka Malczewskiego oraz odmienne w charakterze prace A. Gierymskiego, W. Podkowińskiego, O. Boznańskiej, J. Fałata, L. Wyczółkowskiego, J. Mehoffera i W. Weissa. Z zespołu tego wyłączone zostały tylko liczne pastele S. Wyspiańskiego, K. Sichulskiego i T. Axentowicza, które ze względów konserwatorskich są obecnie pokazywane w specjalnie zacienionej, małej, bocznej salce”.

Wirtualny Świat Polskich Ormian