logo_FKiDOP_15Thesaurus Armenorum – Skarbnica Ormian
Pod takim tytułem przez ostatni rok, realizowaliśmy projekt z dotacji
Ministerstwa Kultury
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu
polegający na wyposażaniu nowej siedziby Fundacji.

W ramach tego projektu nasze Archiwum otrzymało profesjonalne regały i komputer do pracy. Na wprost wejścia powstała szklana ściana z wytrawionym logo Fundacji. W przestrzeni, która ma pełnić funkcję ekspozycyjną zamontowaliśmy specjalistyczne oświetlenie, jakiego nie powstydziłoby się żadne muzeum. Na ścianach zamontowano systemy do wieszania obrazów. W ramach przyznanej dotacji zakupiliśmy pierwsze dwie gabloty. Mogliśmy wreszcie zawiesić chlubę naszych zasobów – kompletny zbiór portretów ksień Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa, które, ofiarowane Fundacji, po 70 latach przeszły niezbędną konserwację.
Po prawie roku wytężonych działań i pracy całego Zespołu, wnętrze głównego pomieszczenia jest nie do poznania. Tylko obostrzenia wynikające z pandemii, powstrzymują nas przez udostępnieniem naszej Fundacji i jej zasobów wszystkim zainteresowanym. Mamy nadzieję, że sytuacja wiosną się uspokoi i 16. rocznicę powołania Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich do życia, będziemy mogli świętować z wszystkimi przyjaciółmi i sympatykami. Efekty prac osiągniętych dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pokazaliśmy m.in w naszym kalendarzu na 2022 rok, oraz w rocznym sprawozdaniu.
Projekt Thesaurus Armenorum – Skarbnica Ormian dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Raz jeszcze bardzo dziękujemy za przyznaną dotację z nadzieją, że kolejna, o którą wystąpiliśmy, również zostanie nam przyznana, co pozwoli sfinalizować powstanie historycznej ekspozycji zbiorów Fundacji, dostępnej dla mieszkańców Warszawy, turystów krajowych i zagranicznych, ją odwiedzających.

Zapraszamy do oglądana fotografii prac jakie dzięki dotacji MKiDN zostały wykonane: 2021 FKiDOP_MKiDN

Wirtualny Świat Polskich Ormian