W słowie od Redakcji czytamy:

Drodzy Czytelnicy!

Wojna w Arcachu skończyła się listopadowym rozejmem, jednak z jego postanowieniami nie wszyscy się pogodzili. Protesty w Armenii trwają do dziś, a demonstranci i część wojska domagają się ustąpienia premiera Nikola Paszyniana i rewizji postanowień rozejmowych. Ale wojna to, oprócz utraty terytoriów, śmierć żołnierzy i cywilów, tysiące rannych i uchodźców. O niektórych skutkach wojny piszemy na stronie 1-3. Natomiast na s. 7 Konrad Siekierski opisuje na przykładzie jednego regionu sąsiadującego z Karabachem, jak szybko może być zniszczone to, co było budowane z mozołem przez Ormian od poprzedniej wojny.
W Polsce w warunkach pandemicznych nie odbywają się tradycyjne spotkania środowiskowe, a msze św. odprawiane są najczęściej bez udziału wiernych i transmitowane online. Jednak jedno wydarzenie jest dla nas niezwykle ważne – to sukces w pozyskaniu nowej siedziby dla naszej Fundacji. Większy lokal w doskonałej lokalizacji pozwoli nam jeszcze lepiej chronić zbiory, a w przyszłości organizować więcej wydarzeń popularyzatorskich. Przy tej okazji chcemy również przypomnieć, co zespół Fundacji osiągnął i jakie zadania zrealizował w zeszłym roku.
Z braku wydarzeń koncentrujemy się na historii i tradycji, a także przypominamy zeszłoroczne ormiańskie jubileusze.
Zapraszamy do lektury!  Do pobrania

Redakcja

Wirtualny Świat Polskich Ormian