W krakowskim Ośrodku Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce ukazał się drukiem nowy rocznik czasopisma „Lehahayer” za rok 2022 pod redakcją Andrzeja A. Zięby. Jego przygotowanie umożliwiły dotacje Fundacji Lanckorońskich oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydawcą i dystrybutorem jest Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, do którego należy kierować zamówienia (sklep: ul. św. Anny 6, Kraków, zakupy internetowe: publishing@akademicka.pl; www: https://akademicka.pl).


Tom zawiera następujące artykuły i recenzje:
Artykuły
Marcin Łukasz Majewski – Edycja zapisek metrykalnych parafii ormiańskiej w Zamościu z lat 1694-1776
Andrzej A. Zięba – Rękopiśmienny śpiewnik benedyktynki ormiańskiej Antoniny Grzegorzowiczówny z 1757 roku jako przykład alografii ormiańsko-polskiej
Agnès Ouzounian, Andrzej Pisowicz – Ormiański list z Brodów do Stambułu z 1770 roku
Wojciech Aleksander Siwek – Funkcjonowanie persjarni słuckiej prowadzonej przez Jana i Leona Madżarskich w świetle dokumentacji ekonomiczno-gospodarczej z Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku
Urszula Ososko – Panny benedyktynki obrządków łacińskiego i ormiańskiego we Lwowie – ślady koegzystencji i wzajemnych relacji
Tomasz Krzyżowski – Starodruki z kolekcji arcybiskupa Józefa Teodorowicza: przyczynek do badań bibliofilstwa w środowisku Ormian polskich
Tomasz Krzyżowski – Plany utworzenia nowej unii kościelnej słowiańsko-ormiańsko-katolickiej w latach trzydziestych XX wieku
Kazimierz Roszko – Zarys gramatyczny dialektu Ormian polskich z Kut (oprac. Andrzej Pisowicz)
Ewa Siemieniec-Gołaś – Badania języka ormiańsko-kipczackiego w dorobku naukowym profesora Edwarda Tryjarskiego
Jakub Osiecki – Historia mówiona i polscy Ormianie
Franciszek Wasyl, Andrzej A. Zięba – Seminaria Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w latach 2019-2022 – przyczynek do poznania najnowszego etapu kształtowania się armenologii polskiej
Wigen Jeremian – Spotkania Arama Sarkisjana w Kaliningradzie, Warszawie (z Lechem Kaczyńskim) i Waszyngtonie w 2003 roku
Tomasz Knothe – Armenia w latach 2004-2009 z perspektywy polskiego ambasadora
Recenzje
Andrzej Pisowicz – Niemiecki przekład dzieła Minasa Byżyszkianca, „Podróż do Polski” („Der Reisebericht des Minas Bžškeancc über die Armenier im östlichen Europa (1830)”, Übersetzt und kommentiert von Bálint Kovács und Grigor Grigoryan. Herausgegeben von Bálint Kovács und Grigor Grigoryan. Unter Mitarbeit von Alexandr Osipian, Böhlau Verlag, Wien– Köln– Weimar 2019
Svante Lundgren – Magnificent work on Swedish-Armenian relations (Ann Grönhammar, „Drömmen om Armenien. Armenier och svenskar under tusen år” [The Dream of Armenia. Armenians and Swedes During One Thousand Years], Medströms Bokförlag, Stockholm 2021)
Jakub Osiecki – Współczesna Armenia w opisie Macieja Falkowskiego („Armenia. Obieg zamknięty”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022)
Krzysztof Stopka – Wystawa „Kobiety pod znakiem Krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość”, Kraków, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 13 sierpnia – 12 listopada 2022 roku

Informacja ze strony Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

Wirtualny Świat Polskich Ormian