W VI. Niedzielę Wielkanocną, 22 maja 2022 r. w Gdańsku,
w kościele pw. św. Piotra i Pawła, który jest Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odbyły się uroczystość odpustowa.

O godzinie 7.30 odprawiono Godzinki Stanisławowskie (z kazaniem o. Wojciecha, Superiora OO. Oblatów z kościoła św. Józefa), a na każdej mszy św. udzielane było błogosławieństwo relikwiami łez Matki Bożej czyli relikwiarzem z tzw. tuwalnią – chusteczką, którą ocierano łzy płynące z oczu Maryi na Jej obrazie w Stanisławowie w XVIII wieku.

O godz. 14.00 odprawiona była msza św. w obrządku ormiańskim, celebrowana przez ks. prof. Józefa Naumowicza, wpisująca się w program uroczystości odpustowych w 85. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu w 1937 r.

Mszę św. poprzedziło poświęcenie przez celebransa nowej mensy ołtarzowej wzorowanej, podobnie jak cały ołtarz, na tym z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. Wierni zaproszeni zostali uczestniczenia we mszy św. wyjątkowo w prezbiterium. W ten sposób msza św. sprawowana była u stóp Cudownego Obrazu – była kameralna i niezwykła. W homilii ks. Naumowicz wspomniał historię Obrazu, jego powojenną ekspatriację ze Stanisławowa i wędrówkę, wielką zapobiegliwość ks. Kazimierza Filipiaka i ogromny wysiłek ks. Cezary Annusewicza, by wydźwignąć kościół św. Piotra i Pawła z ruin na chwałę Matki Bożej  Łaskawej. Ks. Naumowicz odwoływał się do słów abpa Józefa Teodorowicza o roli, jaką mieli do spełnienia polscy Ormianie na początku XX wieku jako łącznik między chrześcijanami Wschodu i Zachodu. Choć jak zawsze nieliczni – ale odgrywali ważną rolę w życiu gospodarczym i społecznym Polski. Po mszy udzielony został odpust zupełny.
Asystę mszy św. pełnili trzej młodzi ludzi; po wakacjach spodziewany jest powrót do Polski diakona Narka, po odbyciu w Armenii dwuletniej służby wojskowej.

Księża: Cezary i Józef zapraszają na mszę św. ormiańskokatolicka na Święto
Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2022 r.

mag

Wirtualny Świat Polskich Ormian