W XVI tomie naukowego czasopisma “Acta Militaria Mediaevalia” (strony 15-56) ukazał się artykuł Dymitra Dymydjuka z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki pt. „Pojmanie Chrystusa”. Miniatury ormiańskie z X-XI wieku jako źródło do historii uzbrojenia Armenii epoki Bagratydów (wprowadzenie do problematyki). Ten ciekawy artykuł jest bogato ilustrowany miniaturami ormiańskimi i posiada pokaźną bibliografię.
Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich dziękuje współwydawcy, Wydawnictwu Polskiej Akademii Umiejętności za przekazanie egzemplarza czasopisma do naszych zbiorów.
Pozostali wydawcy: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Historyczne w Sanoku; Kraków-Sanok-Wrocław 2020, ISSN 1895-4103. red

Wirtualny Świat Polskich Ormian