Na zaproszenie Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku historię i kulturę polskich Ormian przedstawiali Monika Agopsowicz i Władysław Deńca na spotkaniu 23 listopada. Prezentacja obejmowała początki chrześcijaństwa w Armenii, migracje Ormian do Polski, Stanisławów, jako przykład miasta, w którym osiedlali się Ormianie, ich kościół i kult cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej, koronowanego w 1937 roku. Wspomniane zostały profesje Ormian – od kupców i rzemieślników po ziemian i tych uprawiających wolne zawody. Paschalis Jakubowicz i Jakub Minasowicz przedstawieni zostali w kontekście związków z Warszawą i Mazowszem. Słuchacze zaproszeni zostali na mszę św. 2 grudnia poświęconą abpowi Józefowi Teodorowiczowi i do odwiedzenia Skarbnicy Polskich Ormian. Mówili, że temat ich zainteresował, i że się wybierają!
Monika Agopsowicz, fot. Maciej Markowski

Wirtualny Świat Polskich Ormian