Praktyczne warsztaty muzyczne z liturgii ormiańskiej
odbędą się w Warszawie w dniach 14-17 października br.

*
To niepowtarzalna okazja, by poznać śpiewy chóralne
ormiańskiej Mszy św., nieszporów czy liturgii za zmarłych.
To także okazja, by zasmakować ducha i piękna ormiańskiej liturgii,
przybliżyć sobie jej układ i znaczenie.
*
Warsztaty poprowadzi Andrij Szkrabiuk,
znakomity specjalista śpiewu ormiańskiego ze Lwowa
(ponad 20 lat prowadzi chór i śpiewy w katedrze ormiańskiej we Lwowie),
we współpracy z naszym organistą, Jakubem Kopczyńskim.
*
Spotkania odbędą się w Warszawie w kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej 14.
– czwartek (14 X), godz. 17.00 – wprowadzenie do śpiewów ormiańskich
i pierwsze próby śpiewu, zapraszamy także początkujących;
– piątek (15 X), godz. 17.00 – drugi dzień, próby bardziej zaawansowane
(wyjątkowo w sali pod kościołem Wspólnot Jerozolimskich;
spotkanie przy wejściu do kościoła, ul. Łazienkowska 14, i wspólne wejście do sali);
– sobota (16 X) – warsztaty przed południem i po południu (godziny zostaną
ustalone z uczestnikami i podane na stronie http://www.ordynariat.ormianie.pl/)
– niedziela (17 X), godz. 10.00 – próba przed Mszą św.; godz. 11.00 msza św.
(nagrywana przez zespół Polskiego Radia, transmisja 24 X, PR II, godz. 8.00).
*
Serdecznie zapraszam do udziału w tych warsztatach
chórzystów z Warszawy i innych ośrodków, także osoby,
które chciałby od początku poznać piękną liturgią ormiańską i jej śpiewy.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: jnaum@interia.pl
Więcej o mszach św. i ingresie abpa Minassiana na www.ordynariat.ormianie.pl
* * *

Wirtualny Świat Polskich Ormian