Andrij Szkriabiuk w pierwszym dniu warsztatówAndrij Szkrabiuk prowadził w Warszawie, w gościnnych progach kaplicy Rodziny Rodzin, warsztaty ormiańskiej muzyki liturgicznej od czwartku, 14 października, do niedzieli, 17 października 2021 r. Zakończyły się one mszą św. w obrządku ormiańskim (więcej na www.ordynariat.ormianie.pl). Pracownicy Polskiego Radia nagrali materiał na audycję o tych warsztatach oraz całą mszę św., która odtwarzana będzie w niedzielę, 24 października o g. 8.00; będzie też dostępna online: Polskie Radio Program Drugi.
Andrij przybył na zaproszenie ks. Józefa Naumowicza, przywożąc ze sobą opracowania nutowe wraz z tekstami (przepisał je dla nas w transkrypcji na alfabet łaciński) pieśni liturgicznych Makara Jekmaliana i Komitasa. Nie tylko uczył trudnej sztuki śpiewu muzyki ormiańskiej, ale także z pasją i zachwytem opowiadał o tej liturgii, na której zna się, jak mało kto. Jest też popularyzatorem śpiewu liturgicznego i zaprasza do czytania swego bloga: https://protopsaltes.blogspot.com/. Ponieważ jest szansa na rozwinięcie chóru przy ormiańskiej parafii centralnej w Warszawie, to Andrij planuje kolejne warsztaty na początek grudnia. Będą one, tak jak i te, otwarte dla wszystkich chętnych.
W Warszawie odwiedził m.in. kościół św. Jacka z ormiańskimi epitafiami z XVII wieku (na zdjęciu) i w Wesołej kościół Opatrzności Bożej oraz kaplicę ozdobione polichromiami i obrazami drogi krzyżowej przez Jerzego Nowosielskiego. Tekst i fot. mag

Andrij Szkriabiuk przy epitafiach ormiańskich w kościele św. JackaAndrij Szkrabiuk
Urodził się w 1969 r. we Lwowie. Od wczesnych lat śpiewa w cerkwiach i kościołach Lwowa. Zajmuje się śpiewem ukraińskosłowiańskim, greckobizantyjskim, gruzińskim i ormiańskim. Studiował historię na uniwersytecie lwowskim i teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2006 r. pracuje jako protopsalta i wykładowca liturgiki na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie. Przygotowuje przekłady bizantyjskich tekstów liturgicznych na język ukraiński, adaptując je do dawnych melodii. Jest autorem m.in. opracowania polskojęzycznego Paraklisisu ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy oraz polskojęzycznego Paraklisis do Bogurodzicy. Wielokrotnie prowadził warsztaty w ramach festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. W 2001 r. stworzył chór katedry ormiańskiej we Lwowie i jest jego kierownikiem. Pracuje nad doktoratem na temat duchowości w liturgii ormiańskiej Kościoła Apostolskiego.

Wirtualny Świat Polskich Ormian