dr St. Dziedzic8 kwietnia 2021 roku, odszedł do Pana dr Stanisław Dziedzic, historyk literatury, publicysta, animator kultury, wielce zasłużony dla Krakowa. Ormianie polscy byli jedną z jego pasji badawczych i popularyzatorskich. Wspierał imprezy Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, w 2018 roku zorganizował w Krakowie konferencję naukową i wystawę poświęconą wkładowi polskich Ormian w niepodległość Polski.
Był dziennikarzem, pedagogiem uniwersyteckim, niezwykle aktywnym uczestnikiem życia naukowego oraz autorem wielu publikacji. Wśród ponad tysiąca publikacji, jednym z głównych tematów, stanowiła kultura dawnych polskich Kresów Wschodnich, bardzo dużo miejsca poświęcił polskim Ormianom.
Więcej: http://armenopolonia.pl/wspomnienie-o-dr-stanislawie-dziedzicu/

Cześć Jego pamięci!

Wirtualny Świat Polskich Ormian