Za stroną “Wilnoteka.lt” przekazujemy ciekawą informację dotyczącą nabytku wileńskiego Muzeum Narodowego – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie nabyło XVIII-wieczny pas kontuszowy, nazywany często pasem słuckim z racji na miejsce jego produkcji – słynną manufakturę w Słucku (obecnie Białoruś). Doskonale zachowany pas muzeum zakupiło na Litwie. Obecnie jest badany. W przyszłości ma być eksponowany na jednej z tras muzeum. Jak podkreśla dyrektor Pałacu Władców dr Vydas Dolinskas, nowo nabyty przez muzeum pas kontuszowy jest jednym z nielicznych zachowanych na Litwie pasów ze słynnej manufaktury w Słucku.

Zdaniem G. M. Martinaitienė, znaczenie nowo nabytego przez Pałac Władców pasa kontuszowego w wyjątkowy sposób podnosi ten fakt, że pochodzi on ze słynnej manufaktury w Słucku i został zaprojektowany przez słynnnego mistrza pochodzenia ormiańskiego Leona Madżarskiego, który sztuki tkania pasów wschodnich uczył się w Stambule (Konstantynopolu). Przejął też doświadczenie w tym zakresie od swego ojca Jana Madżarskiego, który w latach 1767-1780 kierował manufakturą w Słucku, sam zaś L. Madżarski kierował rzeczoną manufakturą w latach 1780-1807. Więcej na ten informacji na stronie: www.wilnoteka.lt

Zamieszczone fotografie – fot. valdovurumai.lt

Wirtualny Świat Polskich Ormian