Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum przy ul. Dziekania 1 w Warszawie
– prezentujemy tam portrety ksień Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, w darze od spadkobierczyń lwowskich benedyktynek – sióstr benedyktynek z Wołowa, otrzymała w sumie 11 obrazów. Siedem portretów w postaci rulonu płócien, po przewiezieniu w 1945 roku ze Lwowa, spędziło ponad 70 lat na klasztornym strychu – teraz, po gruntownej konserwacji przeprowadzonej przez Jolantę Pollesch, głównego konserwatora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, są nieocenioną pamiątką tamtych lat, ale również wspaniałą kolekcją portretów lwowskiej szkoły z okresu XVIII do XX wieku. Pozostałe 4 z kolekcji, siostry z Wołowa, przekazały Fundacji w tym roku – aktualnie są poddawane badaniom i oczekują na konserwację. Na wystawie prezentujemy również dokumenty i pamiątki po lwowskich benedyktynkach ormiańskich, ofiarowane do naszych zbiorów. Można też zobaczyć, wypożyczony na wystawę, autentyczny pastorał ostatnich ormiańskich ksień.

Konserwacja obrazów była możliwa dzięki dotacjom celowym od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Na wystawę zaprasza również Muzeum Archidiecezji Warszawskiej: https://maw.art.pl/event/kobiety-z-pastoralami/

mot

 

Wirtualny Świat Polskich Ormian