Kiszmiszjan2Józef (Howsep) Kiszmiszjan (ur. 6 lipca 1881 w Tyflisie, zm. 28 marca 1962 w Warszawie) – generał, sędzia, dyplomata
Pochodził z rodziny wojskowo-urzędniczej o tradycjach szlacheckich, a imię odziedziczył po dziadku. Był synem sędziego pokoju, radcy tytularnego Artema. Jeden z jego stryjów, radca stanu Aleksander, pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jako starszy cenzor w Kaukaskim Komitecie Cenzorskim i członek Komitetu Tyfliskiego ds. Wydawnictw. Drugi, Stepan, był generałem w armii rosyjskiej o bogatym w wojenne epizody życiorysie – uczestniczył w wojnie krymskiej (1853-1856), w walkach z Góralami Kaukazu i w wojnie z Turcją (1877-1878), a potem w kilku książkach opisał te swe doświadczenia. To na nim wzorował się Howsep (Józef), obierając zawód.
Cały biogram: wiki.ormianie.pl
Biogram o niezwykłych losach Józefa Kiszmiszjana opracował dr hab. Andrzej A. Zięba. Tekst wejdzie do rosyjskojęzycznej wersji „Ormiańskiej Polski”. Wydanie przygotowuje Armen Checzojan.

Red.

Wirtualny Świat Polskich Ormian