Dom Spotkań z Historią w ramach Warszawskiej Inicjatywy Kresowej zaprosił swoich fanów na spotkanie z ormiańskokatolickim arcybiskupem ks. Izaakiem Mikołajem Isakowiczem  zwanym złotoustym. Okazja przypomnienia tej postaci wielka, ponieważ w 6 czerwca minęła 200. rocznica urodzin tego znakomitego kaznodziei. Tomasz Kuba Kozłowski jak zwykle barwnie i obszernie opowiadał o życiu tej niezwykle ciekawej postaci. Pokazał człowieka pracowitego, skromnego, oddanego swemu posłannictwu kapłana ale również społecznika zaangażowanego w ważne problemy lokalnej społeczności. Wszystkie informacje zilustrowane odpowiednią i bogatą ikonografią.

Wirtualny Świat Polskich Ormian