1 marca 2021 roku zmarła w Krakowie w wieku 101 lat moja Ciocia
śp. Jarosława Siwek z d. Łomysz
wnuczka Ignacego Kierkorowicza z Czerniowiec i Marii Seweryny Zachariasiewicz z Sadagóry,
kuzynka mojego zmarłego Ojca, Artura Kierkorowicza.
Pozostawiła syna Mariusza i trójkę wnuków.
Była dobrym, serdecznym człowiekiem, głęboko wierząca, silnie związana z ormiańskimi korzeniami, dzięki Niej mogłam poznać moje ormiańskie pochodzenie.
Erna Kierkorowicz-Szewczyk

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Wirtualny Świat Polskich Ormian