Prowadzenie projektów przez Fundację Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich możliwe jest dzięki naszym sponsorom.
Są to:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Fundacja Calouste’a Gulbenkiana
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
Fundacja Teresy Sahakian
Miasto Stołeczne Warszawa
Muzeum Historii Polski
Uniwersytet Jagielloński
Senat RP
Miasto Piotrków Trybunalski
Miasto Zamość
Poczta Polska
prywatni darczyńcy.
Za wszelkie wsparcie bardzo dziękujemy!
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi sprawozdaniami rocznymi, w których informujemy o prowadzonych projektach.
Darowizny na cele statutowe można kierować na nr konta: 35 1600 1462 1890 8960 3000 0001 (BNP PARIBAS).
***

 

SKARBNICA POLSKICH ORMIAN – stała wystawa w siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Polskich Ormian,
Warszawa, ul. Świętojerska 12


Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich prowadziła zadanie “Skarbnica Polskich Ormian” dofinansowane ze
środków MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

w ramach programu WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH.
Zadanie otrzymało finansowanie w wysokości 126 954,00 zł. przy całkowitym koszcie w wys. 150 954,00  zł.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich podjęła się stworzenia pierwszej w Polsce stałej ekspozycji, której zadaniem jest prezentacja historii polskich Ormian od czasu ich przybycia na ziemie polskie w XIV wieku do tragedii II wojny światowej i powojennego exodusu z Kresów. Celem wystawy jest prezentacja najważniejszych wydarzeń oraz postaci historycznych zilustrowanych odpowiednio dobranymi eksponatami, uzupełnionymi o treści informacyjne. Opiekujemy się dziedzictwem materialnym przedwojennego kresowego kościoła ormiańskokatolickiego, dlatego też wystawa powstała z własnych zasobów archiwum, a są to cenne muzealia i archiwalia, w siedzibie Fundacji, w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 12.

* * *

Przygotowanie ekspozycji i udostępnienie jej zwiedzającym będzie możliwe dzięki dofinansowaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz darowiznom otrzymanym od:

Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego

Zapraszamy na naszą stronę www.dziedzictwo.ormianie.pl, gdzie podajemy godziny otwarcia wystawy.

Wirtualny Świat Polskich Ormian