“SKARBNICA POLSKICH ORMIAN” – wystawa stała
w siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Pod taką nazwą Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich prowadzi zadanie, dofinansowane ze
środków MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

w ramach programu WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH.

Zadanie otrzymało finansowanie w wysokości 126 954,00 zł. przy całkowitym koszcie w wys. 150 954,00  zł.

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich podjęła się stworzenia pierwszej w Polsce stałej ekspozycji, której zadaniem jest prezentacja historii polskich Ormian od czasu ich przybycia na ziemie polskie w XIV wieku do tragedii II wojny światowej i powojennego exodusu z Kresów. Celem wystawy jest prezentacja najważniejszych wydarzeń oraz postaci historycznych zilustrowanych odpowiednio dobranymi eksponatami, uzupełnionymi o treści informacyjne. Opiekujemy się dziedzictwem materialnym przedwojennego kresowego kościoła ormiańskokatolickiego, dlatego też wystawa powstaje z własnych zasobów archiwum, a są to cenne muzealia i archiwalia, w siedzibie Fundacji, w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 12.

* * *

Przygotowanie ekspozycji i udostępnienie jej zwiedzającym będzie możliwe dzięki dofinansowaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz darowiznom otrzymanym od:

Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego

Zapraszamy na naszą stronę www.dziedzictwo.ormianie.pl, gdzie odpowiednio wcześniej podamy dokładny termin otwarcia wystawy, które planujemy na grudzień tego roku.

red.

Wirtualny Świat Polskich Ormian