Thesaurus Armenorum – Skarbnica Ormian

Pod takim tytułem, przez ostatni rok, realizowaliśmy projekt wyposażania naszej nowej siedziby z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach tego projektu nasze Archiwum otrzymało profesjonalne regały i komputer do pracy. Na wprost wejścia powstała szklana ściana z wytrawionym logo Fundacji. W przestrzeni, która ma pełnić funkcję ekspozycyjną zamontowaliśmy specjalistyczne oświetlenie, jakiego nie powstydziłoby się żadne muzeum. Na ścianach zamontowano systemy do wieszania obrazów. W ramach przyznanej dotacji zakupiliśmy pierwsze dwie gabloty. Mogliśmy wreszcie zawiesić chlubę naszych zasobów – kompletny zbiór portretów ksień Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa, które, po 70 latach przeszły niezbędną konserwację.
Po prawie roku wytężonych działań i pracy całego Zespołu, wnętrze głównego pomieszczenia jest nie do poznania. Tylko obostrzenia wynikające z pandemii, powstrzymują nas przez udostępnieniem naszej Fundacji i jej zasobów wszystkim zainteresowanym. Mamy nadzieję, że sytuacja wiosną się uspokoi i 16. rocznicę powołania Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich do życia, będziemy mogli świętować z wszystkimi przyjaciółmi i sympatykami. Efekty prac osiągniętych dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pokazaliśmy m.in w naszym kalendarzu na 2022 rok, oraz w rocznym sprawozdaniu.
Raz jeszcze bardzo dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przyznaną dotację z nadzieją, że kolejna, o którą wystąpiliśmy, również zostanie nam przyznana co pozwoli sfinalizować powstanie historycznej ekspozycji zbiorów Fundacji, dostępnej dla mieszkańców Warszawy i turystów ją odwiedzających

Zapraszamy do oglądana fotografii prac jakie dzięki dotacji MKiDN zostały wykonane: 2021 FKiDOP_MKiDN

Wirtualny Świat Polskich Ormian