Instytut Śląski zaprasza do udziału w projekcie dot. badań nad problematyką Polaków pochodzących z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, osiedlonych przymusowo po 1945 r. w Polsce, przede wszystkim na Ziemiach Zachodnich.
Projekt adresowany jest do badaczy problematyki oraz pasjonatów tematyki, jak również samych Kresowian. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie formularza zgłoszenia oraz deklaracji współpracy.
Konferencja zaplanowana jest na 9-10.06. 2022 r. Termin zgłoszenia upływa dnia 28.02.2022 r. Udział w projekcie i w konferencji jest bezpłatny. Szczegóły projektu w załączonym pliku.

Konferencja-kresowa-cfp-1

Wirtualny Świat Polskich Ormian