Prezentowane exlibrisy pochodzą ze zbiorów autora – Jana Hasso-Agopsowicza. Mimo studiów filozoficznych i chemicznych, które odbywał w okresie międzywojennym we Włoszech, od tamtych lat interesował się exlibrisem. Jego mentorami w tych zainteresowaniach byli – Rudolf Mękicki – kustosz Muzeum Lwowskiego oraz twórca i kolekcjoner – Tadeusz Solski, związany z Ossolineum. Jan Hasso-Agopsowicz uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Prezentowane przykłady pochodzą z katalogu wystawy, która odbyła się w 1981 r. we wrocławskiej Bibliotece Publicznej w dzielnicy Psie Pole. Katalog wystawy, obejmującej prace od 1947 roku do 1981, oraz kilkanaście egz. exlibrisów, trafiły do zbiorów archiwum Fundacji, za co Autorowi – ofiarodawcy, składamy gorące podziękowania.

red.

Wirtualny Świat Polskich Ormian