FUNDACJA KULTURY i DZIEDZICTWA ORMIAN POLSKICH w kwietniu tego roku, obchodzi siedemnastą rocznicę powołania do działania przez ówczesnego ordynariusz katolików obrządku ormiańskiego w Polsce J.E. ks. kardynała Józefa Glempa. Od 17 lat sprawujemy pieczę nad spuścizną Kościoła ormiańskokatolickiego z dawnych Kresów Rzeczpospolitej, działamy na rzecz upowszechniania historii i kultury mniejszości ormiańskiej na Ziemiach Polski. Historii, która sięga połowy XIV wieku i nierozerwalnie łączy się z historią Polski – więcej na tej stronie w zakładce: Dotychczasowa działalność.

Wirtualny Świat Polskich Ormian