30 maja 1937 w Stanisławowie odbyła się wielka uroczystość koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej oraz jubileusz 50-lecia kapłaństwa arcybiskupa Józefa Teodorowicza.
Arcybiskupowi Ormian, Józefowi Teodorowiczowi, powierzono ceremoniał uroczystego publicznego nałożenia koron papieskich na wizerunek Najświętszej Panny z Dzieciątkiem. Uroczystość zbiegła się z jubileuszem jego 50-lecia kapłaństwa.
Dekret koronacyjny jesienią 1936 roku wydał Pius XI, przychylając się do próśb najwyższych dostojników kościołów lwowskich – ormiańskiego, rzymskokatolickiego i grekokatolickiego – na czele których stanął ks. kardynał August Hlond Prymas Polski. Do petycji dołączyli biskupi ormiańscy Rzymu, Paryża i Wenecji oraz wybitni przedstawiciele nauki (dokument liczył 9 tysięcy podpisów). źródła podają, że liczba przybyłych na uroczystość koronacji, mogła wynieść ok. 15–80 tysięcy osób,

Cudowny obraz jest kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej a powstał na życzenie pisarza gminy ormiańskiej w Stanisławowie, który potem, modląc się przed tym obrazem, został wyleczony ze ślepoty. Wkrótce inni ludzie zaczęli doświadczać niezwykłych łask i tak w powszechnej opinii wiernych stanisławowski wizerunek dorównywał jasnogórskiemu. Do 1883 r. zanotowano 738 cudów, głównie dotyczyły one wyleczenia ze ślepoty i chorób oczu.

Obecnie obraz znajduje się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w gdańskim kościele św. św. Piotra i Pawła.

Wirtualny Świat Polskich Ormian