Zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim
w niedzielę 21 stycznia, godz. 13.00 (trzynasta !)
w kościele na warszawskich Bielanach,
Lasek Bielański, ul. Dewajtis 5
(zamiast Mszy św. w kaplicy na ul. Łazienkowskiej).
* * *
Będziemy modlić się w intencji
śp. ks. wardapeta Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego,
a także dziękować Bogu za jego owocną i długą posługę
(ponad 20 lat) wśród Ormian i dla Ormian w Polsce.
Tę posługę sprawował na terenie całego kraju.
Był swoistym liderem Ormian polskich,
ich najbardziej znanym przedstawicielem.
* * *
Na podsumowania tej posługi przyjdzie czas.
Chciałbym jednak, byśmy w tę niedzielę przedstawili po Mszy św.
kilka wspomnień i świadectw, ogólnych bądź osobistych,
związanych z pracą i obecnością śp. ks. Tadeusza
w środowisku ormiańskim.
* * *
Chętni do zabrania głosu proszeni są o zgłoszenie się
przed Mszą Świętą. Można przesłać świadectwa
pisemne (na mój adres jnaum@interia.pl),
by mogły być odczytane w kościele.
* * *
Zapraszam serdecznie także do udziału on-line.
Wystarczy wejść na stronę parafii www.lasbielanski.pl
i zaznaczyć zakładkę „Transmisja Mszy Świętej na YouTube”,
lub na stronie YouTube wpisać: Las Bielański msza online.
* * *
Z serdeczną pamięcią w modlitwie
Ks. Józef Naumowicz

Wirtualny Świat Polskich Ormian