12 kwietnia 2024 r. Ambasador Republiki Armenii w Polsce, Aleksander Arzumanyan, złożył wizytę Metropolicie Warszawskiemu, Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi. Na spotkaniu omówiono wielowiekowe powiązania historyczne ormiańsko-polskie oraz rolę kościoła w jednoczeniu dwóch narodów. Poruszono kwestie związane ze współpracą między-kościelną, oraz aktualną sytuację Ormian siłą wysiedlonych z Górskiego Karabachu.

Wirtualny Świat Polskich Ormian