Opublikowano: 01.08.2007.
Szanowni Państwo,
Jednym z celów Fundacji jest udostępnianie zbiorów do celów genealogicznych, dlatego prosimy o powiększanie tych zbiorów. Proponujemy różne formy przekazywania przedmiotów – książek, fotografii i innych pamiątek mających związek z Ormianami polskimi. Są to: dar, depozyt oraz – dla fotografii i dokumentów – kopia. Fundacja dysponuje odpowiednim sprzętem, a osoby wykonujące kopie są przeszkolone. Kopie możemy wykonać więc we własnym zakresie – w archiwum albo – w niektórych wypadku możemy dojechać. Co ważne, takie unikalne fotografie lub dokumenty będą miały odtąd stworzoną kopię bezpieczeństwa! Innym celem Fundacji jest stworzenie tematycznie unikalnego, naukowo wartościowego i nowoczesnego archiwum. Istotne jest gromadzenie w nim obecnie ukazujących się publikacji: książek i artykułów dotyczących Ormian.

Każdy nabytek:

  • opatrujemy „ekslibrisem”, na którym wpisujemy imię i nazwisko ofiarodawcy, datę otrzymania – w darze lub w depozycie,
  • trafia na naszą stronę internetową do działu „Nabytki”. Jeśli jest to książka, zamieszczamy również informację, gdzie można ją kupić. W wypadku książek dodatkowo wyświetlana jest jej okładka na stronie głównej – na zmianę z innymi,
  • umieścimy w tworzonej bazie danych i w wyszukiwarce na naszej stronie internetowej.
    Autorów i wydawnictwa prosimy, by potraktowali nasz apel, jako serdeczną prośbę o nadsyłanie egzemplarza „obowiązkowego” do naszego archiwum.

Apelujemy o kontaktowanie się w sprawie powiększania zbiorów Fundacji i nadsyłanie wydawnictw na adres: Ewa Abgarowicz, Ośniki 6A, 05-155 Leoncin.
Zarząd Fundacji

Wirtualny Świat Polskich Ormian