W najbliższy poniedziałek, to jest 25 stycznia 2021 roku o godzinie 17, Ośrodek Badań na Kulturą Ormiańską w Polsce zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Moja Armenia, moi Ormianie”. Tym razem gościem Ośrodka będzie Witold Repetowicz. Tematy rozmowy to zarówno aktualna sytuacja Armenii po ostatniej wojnie o Arcach w 2020 roku, jak też losy Ormian i ich kultury na ziemiach dziś należących do Turcji, dziś zamieszkałych przez ludność muzułmańską, na których przed 1915 rokiem bujnie rozwijało się życie ormiańskie. Witold Repetowicz to zarówno wytrawny analityk zagadnień bezpieczeństwa oraz przemian demograficznych i politycznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jak też reporter relacjonujący dramatyczne wydarzenia w tych regionach. Jego publikacje o Kurdach, Iraku i Syrii powstały na bazie naocznych obserwacji rozgrywających się tam konfliktów. W tym roku przypadła mu trudna rola relacjonowania polskim czytelnikom tragedii Arcachu. Rozmowę z Witoldem Repetowiczem będzie można śledzić na koncie FB oraz Youtube Ośrodka Badań na Kulturą Ormiańską w Polsce:

https://www.facebook.com/armenopolonia
https://www.youtube.com/channel/UCwFFez5QkG2KKZB9b3_L_YQ
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/platforma-wymiany-naukowej-pau
Ośrodek Badań na Kulturą Ormiańską w Polsce serdecznie zaprasza.

Armienia W. Repetowicza

Wirtualny Świat Polskich Ormian