W piątek, 9 grudnia otworzyła swe podwoje pierwsza w Polsce stała ekspozycja muzealna i otwarte miejsce spotkań poświęcone historii i kulturze polskich Ormian.
Ekspozycja została stworzona z własnych historycznych zbiorów Ormian polskich. W pierwszej kolejności twórcy ekspozycji chcieli przedstawić obrządek ormiański, w związku z czym pokazują m.in. unikatowe rękopisy, starodruki, kolekcję portretów ksień benedyktynek ormiańskich ze Lwowa, zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne. Prócz tego zapoznać się można z historią polskich Ormian i ich życiem codziennym. Do odwiedzenia ekspozycji zapraszać będą w audycji członkowie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich i osoby związane z Ormianami.
Inf. ze strony internetowej PR1.
Do wysłuchania w audycji “Ślady na piasku” zaprasza Sylwia Sułkowska.

Wirtualny Świat Polskich Ormian