Nuty_Mikuli_op_17Michał Piekarski jest muzykologiem badającym twórczość Karola Mikulego www.wiki.ormianie.pl  którego czytelnikom tej strony chyba nie trzeba przedstawiać. Michał Piekarski ostatnio napisał artykuł o jego pieśniach. Pieśni op. 17 wydane w Wiedniu w 1867 r. zadedykowane zostały Karolinie Ohanowicz. W ubiegłym roku pieśni te prezentowane były w ramach koncertu w Pałacu na Wodzie. Karolina była żoną Alfreda Ohanowicza, któremu z kolei 40 lat wcześniej (w 1827 r.) swój Polonaise brillant zadedykował działający we Lwowie Stanisław Serwaczyński:
Informację o obydwu dedykacjach wraz z ilustracjami, Michał Piekarski zamieścił i opisał w książce “Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego”. Jak stwierdził, dedykacje świadczą o tym, że rodzina Ohanowiczów odgrywała ważną (i zapomnianą dziś) rolę w życiu muzycznym XIX-wiecznego Lwowa.

Wirtualny Świat Polskich Ormian