IV Kongres Archiwów SpołecznychPrzedstawicielki Fundacji, Hania Kopczyńska-Kłos, i Monika Agopsowicz, wzięły udział w dniach 24-25 września 2021 r. w IV Kongresie Archiwów Społecznych zorganizowanym przez Centrum Archiwistyki Społecznej (CAS) w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Okazało się, że jesteśmy jednym z około 640 archiwów społecznych w Polsce, które działają w ponad 300 miejscowościach i że fundacje stanowią 17% wszystkich tych archiwów (najwięcej, bo prawie 40% to stowarzyszenia). Była to niezwykła okazja, bo poznać przedstawicieli społecznych archiwów, którzy, tak jak my, w bardzo wielu wypadkach są wolontariuszami, a na pewno entuzjastami tego, co robią.
Kongres rozpoczął prof. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, który wspomniał o początkach CAS – jego powstawaniu z Ośrodka KARTA. Dyskusja “Po co nam archiwa społeczne” dotyczyła archiwizowania historii mówionej, a przecież archiwa to także (a może przede wszystkim) dokumenty, fotografie, często też – jak w naszym wypadku – muzealia. Kilka osób przedstawiło swoje archiwa: Ośrodek “Pogranicze – sztuk, kultur i narodów” w Sejnach, Wirtualne Muzeum Historii Żydów w Białowieży, Cyfrowe Archiwum Łodzian miastograf,pl, Archiwum historii audiowizualnej Warmii i Mazur, Dźwiękowe archiwum Kcyni, Archiwum społeczne Sulejówka, Latające archiwum Dolnego Śląska, Jednorożeckie archiwum społeczne. Nasze archiwum reprezentowane było w pokazywanych na ekranie fotografiach (tu jako ilustracja). Otrzymaliśmy publikację “Entuzjaści. Portrety archiwistów społecznych”. Jeden z warsztatów przeprowadzonych w czasie Kongresu okazał się bardzo praktyczny i potrzebny – o budowaniu wolontariatu. Zapraszamy więc Państwa – zostańcie wolontariuszami naszej Fundacji! Proponujemy bardzo ciekawe spędzanie wolnego czasu i dużo miłych wrażeń. mag

Wirtualny Świat Polskich Ormian